Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fundació Banc de Recursos - CEDESCO

El 28 d’octubre de 2004, es va signar el conveni de cooperació directa amb  el departament de Cochabamba – Bolívia per tal de reforçar les estructures municipals, establint com a parts implicades en el projecte, l’Ajuntament de Lleida, Banc de Recursos i CEDESCO.

L’Ajuntament de Lleida, té entre els seus objectius la cooperació amb els pobles i col·lectius  empobrits econòmica i socialment, essent en aquests moments i entre d’altres línies d’acció, la cooperació directa, realitzada de municipi a municipi per al recolzament en tot  allò que pugui ajudar a enfortir i desenvolupar el rol dels municipis.

La Fundació Banc de Recursos, és una institució independent i sense ànim de lucre, que té entre els seus objectius el recolzament a institucions  especialitzades en formació tècnica i municipalista dels països del Sud.

El Centro de Desarrollo Comunal i Municipal – CEDESCO, es una institució independent que té entre els seus objectius el recolzament a la millora de la eficiència i de la transparència de gestió municipal dels municipis rural de Bolívia. Està especialitzada i dotada per donar formació i recolzament als tècnics municipals de les diferents poblacions Bolivianes. CEDESCO també disposa del IBEM –Instituto Boliviano de Educación Municipal  dotat de tota l’estructura necessària per oferir una formació especialitzada en matèries relacionades amb el municipalisme.

 

Objecte del projecte:

Es el recolzament a l’enfortiment de la eficiència i transparència de les administracions municipals de municipis rurals en el departament de Cochabamba - Bolívia, mitjançant la formació de tècnics municipals seleccionats pels municipis i les comunitats rurals, així com mitjançant l’assessorament per al desenvolupament de polítiques territorials adequades a les característiques dels municipis.

 

conveni BAND DE RECURSOS (anys/€)

    visita la web