Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Àrea de Cooperació Internacional treballem per les relacions Nord-Sud, la interacció efectiva entre cultures, la interculturalitat i la diversitat, sempre sota el principi de promoció de l’equitat de gènere i el respecte, la protecció i la realització dels Drets Humans (DH) a través de l’Enfocament de Gènere i basat en els Drets Humans (EGiBDH). Com a eixos transversals, apostem per: 

  • La perspectiva de gènere i la protecció de la infància, que s’integren en totes les iniciatives amb el suport de l’Ajuntament de Lleida. 
  • El treball per la consecució, coneixement i defensa dels DH, i buscar sinergies entre aquests i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
  • Treballar entorn a l’enfortiment estructural de la xarxa associativa del municipi de Lleida en conjunt amb els agents de la ciutat.
  • Incentivar la col·laboració entre entitats socials d’índole diversa.
  • Facilitar espais i eines per enfortir capacitats de les titularitats del territori en l’EGiBDH a través de l’impuls del Circuit.
  • Centralitzar l’EGiBDH en totes les línies d’actuació i d’intervenció en solidaritat i cooperació internacional.
  • Promoure canvis d’actitud en termes de sostenibilitat mediambiental, econòmica i social per assegurar la satisfacció de les necessitats de les generacions presents i les futures a través del desenvolupament sostenible.
  • L’enfocament intercultural pretén fomentar la convivència entre les persones de diferents cultures i religions a través d'una mirada centrada en la persona com a protagonista i titular de drets.

Sota aquestes premises, l'Àrea de Cooperació ha engegat molts projectes i iniciatives per potenciar la solidaritat a i des de la nostra ciutat. Aquesta cooperació es duu a terme tant de manera directa, sent la pròpia Regidoria la impulsora de les iniciatives, com indirecta, amb el cofinançament de projectes implementats per diverses entitats solidàries de la ciutat de Lleida.

quadre.png