Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Xarxa d'Antenes Municipals

L’Ajuntament de Lleida passa a ser una Antena Municipal dins el territori espanyol per treballar contra el racisme i la xenofòbia.

La lluita contra la discriminació, el racisme, la xenofòbia, els delictes d'odi i altres formes d'intolerància associada es diagnostica, prevé i combat especialment des del nivell més proper a la ciutadania: el nivell local on es produeix la convivència diària. El coneixement i l'intercanvi d'experiències en aquest àmbit és de gran rellevància, per tal d'identificar els encerts, els errors i els reptes que n'han afrontat a l'hora de gestionar la diversitat i millorar la convivència

Des de l’Ajuntament de Lleida estem treballant per un tracte igualitari dins l’administració, amb la lluita contra el racisme institucional i una coherència de polítiques públiques basades en el respecte i la defensa dels Drets Humans (DH), millorant les nostres capacitats, com a Titulars d'Obligacions, en la garantia del tracte igualitari i la no discriminació. 

Es per aquest motiu que des de l’Àrea de Cooperació Internacional de la regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, es forma part i es participa en el Projecte Europeu LEARN (Local Entities Against Racism Network - Red de Entidades Locales Contra el Racismo), un projecte promogut i liderat per la Secretaria d’Estat de Migracions, a través de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofobia (OBERAXE).

L'objectiu general del projecte LEARN és el de millorar les capacitats de les Entitats Locals (EELL) pel disseny i la gestió de polítiques d'inclusió social que garanteixin la igualtat de tracte i la no-discriminació. Els objectius específics han estat: 

- Construir un model d'estructura municipal referent (Antenes) per afrontar la discriminació, el racisme, la xenofòbia, els delictes d'odi i altres formes d'intolerància associada com punt de partida per a una gestió positiva de la diversitat.

- Crear una xarxa d'aprenentatge i intercanvi mutu entre Entitats Locals, per la inclusió social i la igualtat de tracte i contra la discriminació, el racisme, la xenofòbia, els delictes de odi i la intolerància associada.

- Generar un conjunt de lliçons apreses que es puguin transferir entre municipis, tant espanyols com europeus.

 

Gràcies a les formacions rebudes, hem esdevingut Xarxa d'Antenes Municipals, referent per les accions i programes amb la finalitat d'afrontar la discriminació, el racisme, la xenofòbia, els delictes d'odi i altres formes d'intolerància associada.

 49 professionals d'arreu del territori ens hem format i més de 178 municipis han participat en la diagnosi i detecció de necessitats.

 

Ser Antena Municipal significa disposar d'una estructura municipal referent per les seves accions, actuacions, programes, dispositius, instruments que tenen com a finalitat afrontar la discriminació, el racisme, la xenofòbia, els delictes d'odi i altres formes d'intolerància.

Per a més informació https://proyectolearn.eu/ o clicant al seguent enllaç Antenas Municipales contra el Racismo y la Xenofobia.