Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte "Transformem l'Administració Pública"

SOS RACISME.pngGarantir la no discriminació i la igualtat de tracte per part de l'administració pública, des d'una intervenció fonamentada en el respecte, la defensa, la promoció i la garantia dels drets humans.

Aquest projecte planteja una actuació a llarg termini, organitzada per fases successives de treball, per poder abordar la globalitat de la intervenció de l'Ajuntament, treballant de manera específica amb cadascun dels àmbits i departaments de l'administració.


Abans d’iniciar el projecte hi haurà una fase prèvia, on des del mateix Ajuntament s’identificarà quin són els àmbits prioritaris d’intervenció.


L’objectiu d’aquesta fase prèvia a la implementació del projecte és identificar com es manifesta el racisme i en quins àmbits és prioritària la intervenció.
En primer lloc és necessari analitzar com i a on es manifesta el racisme a les diferents regidories, focalitzant l’actuació en l’atenció a la ciutadania i en la resposta que es dona.


Aquest primer anàlisi ha de permetre identificar àmbits i professionals de l'administració pública amb els que seria interessant iniciar un treball específic per a garantir la igualtat de tracte i la no discriminació.
Una vegada realitzada aquesta diagnosi, caldrà prioritzar en quins àmbits podem intervenir inicialment i proposar quin son els les regidories i els serveis concrets que requereixen una actuació immediata i que a la vegada estan predisposats a ser objecte d’aquest treball. L’experiència ens porta a contemplar que és impossible iniciar una actuació global, per qüestions vinculades amb els recursos, la disponibilitat dels mateixos equips, l'eficiència de la intervenció,...entre altres.

A partir de la informació que ens proporcionin des de les regidories de referencia amb la que establim aquest projecte (regidoria d’educació, cooperació, drets civils i feminisme i/o regidoria d’atenció a les persones, comunitat i agenda 2030), iniciarem el projecte en un àmbit concret.

Aquesta actuació en el servei o àmbit concret dins del projecte “Transformem l’Administració Pública” té com objectiu principal garantir la igualtat de tracte i la no discriminació en la intervenció municipal.

Podeu veure el contingut del projecte clicant al següent enllaç: "Transformem, per un tracte igualitari a l'Ajuntament de Lleida". Projecte de SOS Racisme, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lleida. Lleida, 2022.