Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es signa el conveni entre la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida i l'Ajuntament de Lleida

Publicat el

L’Ajuntament de Lleida ha reafirmat la importància de col·laborar entre ambdos agents de cooperació per a l’impuls d’espais de coordinació i participació del teixit solidari a les terres de Lleida 2023

L’objecte del present conveni és el d’establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida a fi d’impulsar l’enfortiment organitzatiu i estructural de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida i el treball en xarxa entre les entitats solidàries locals. Un treball coordinat per a l'enfortiment de les capacitats i les sinergies dels agents en matèria de sensibilització al desenvolupament per a l’impuls d’espais de coordinació, participació del teixit associatiu solidari a les Terres de Lleida.

Es tracta de treballar emmarcats en l’EpTS (Educació per a la Transformació Social), potenciant una  xarxa ciutadana participativa, solidària i compromesa.

El document determina una partida pressupostària de 10.000 euros per a desenvolupar els objectius establerts. Entre altres, hi ha la participació en el seguiment, la consecució i la implementació del Pla Director Municipal de Cooperació (PDMC) de l'Ajuntament de Lleida 2022-2025; el treball amb altres agents solidaris de la ciutat per a la formació i sensibilització de la ciutadania sobre la realitat que envolta les relacions nord-sud; la recerca de materials i recursos educatius amb la finalitat de crear un inventari que pugui ser consultat per la ciutadania i centres educatius (Sac Solidàri); i enfortir els processos de suport a les entitats que treballin en l’àmbit de L’EpTS, mitjançant un suport estructural, assessorament tècnic al cicle del projecte, assessorament jurídic, suport informàtic i de programari adaptat a la gestió d’associacions sense ànim de lucre.