Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medicaments que no curen. Campanya d'accés als medicaments i al seu ús racional.

En aquest sentit, plantegem una campanya continuista  perquè fem arribar aquest missatge  com  activitats específiques als col•lectius de nois i noies entre 12 i 18 anys per fer-los arribar els dos missatges de rerefons de la campanya: cooperar no és donar el que ens sobra, i els medicaments que ens sobren al Nord no són la solució a la manca d’accés als medicaments al Sud.

Si per als col·lectius sanitaris la problemàtica de l’accés als medicaments i les donacions inadequades són un contingut “per se” atesa la seva vinculació professional al tema, per als adolescents i joves aquesta realitat és un exemple clar de les relacions de desigualtat entre el Nord i el Sud. És una eina pedagògica que va més enllà del contingut estrictament sanitari i esdevé un element educatiu que ens dóna peu a plantejar qüestions més generals i alhora més complexes: les catàstrofes humanitàries, la salut com a dret humà, les diferències en l’accés als recursos essencials, les discriminacions per raó de gènere, la salut i el desenvolupament, la salut en la cooperació internacional, etc.

Subvenció
2.443,00 €
Cost
23.950,00 €
Sectors
  • 1 - Relacions Nord- Sud
Països
  • Espanya
Entitats
  • 7201e7c65e3148f0b4dc2f50e4c81114
ODS
  • 3 - Salut i benestar
Anys
  • 2007