Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fases del procés

El programa es planteja com un procés obert i s’entén com un procés d’aprenentatge continu basat en l’experiència i que inclou nous camps de treball i noves persones beneficiàries, amb la finalitat de desenvolupar, a curt i mitjà termini, un programa de perspectiva integral. El programa de codesenvolupament de l'Ajuntament de Lleida, s'ha focalitzat en les fases i activitats següents:

Primera fase, el curs sobre les migracions i desenvolupament: 

En 2004, des de l'Àrea de Cooperació Internacional i el Fons Català de Cooperació per al desenvolupament van organitzar el primer Curs sobre les Migracions i Desenvolupament. 

En 2009 s'ha posat en marxa el segons curs sota la direcció de l'Ajuntament de Lleida. 

El curs té els objectius següents:

 • Capacitar a les persones immigrades com agents de desenvolupament de les seves comunitats d'origen.
 • Oferir oportunitats als actors tradicionals locals de la cooperació per conèixer de prop la realitat del mal anomenat Tercer món a partir de l’intercanvi amb les persones immigrades.

Segona fase, els grups de treball: Sessions de treball al territori. (Identificació de consensos i coneixement dels actors).

El interès demostrat pels participants i la necessitat d’aprofundir sobre alguns temes desenvolupats pels ponents, ens va conduir a proposar la creació d’uns grups de treball (grups de treball mixt entre col·lectius de persones immigrades i ONGD) , on s’hatractat de:

 • Potenciar i promoure la participació de les persones immigrades.
 • Implicar a les persones immigrades, amb entitats de la ciutat, per tal de dur a terme projectes conjunts en el marc de la cooperació internacional al codesenvolupament.
 • Formar a les persones immigrades com agents de cooperació dels seus llocs d’origen, tenint en compte que la formació multiplica les possibilitats d’integració als municipis.
 • Concientitzar a la població de Lleida en el coneixement dels pobles en els que s’estan duent a terme projectes de codesenvolupament, per a que posteriorment hi participin.
 • Posar en marxa els diferents projectes de codesenvolupament.

L’Objectiu general del grup de treball és elaborar un ampli "Programa de
cooperació al codesenvolupament" entre Lleida i el país de procedència de la majoria d'immigrants que han participat al curs de cooperació, en aquest cas ens referim a Senegal, que també és d'altra banda, el país amb més nacionals a la
ciutat.

Tercera fase, els projectes: Identificació i validació de les línies estratègiques. (Anàlisi d’oportunitats i riscos, proposta d’actuació). 

Desprès del treball intens realitzat per els grups de treball, actualment hi ha vuit projectes en marxa:

 1. Projecte "Bantaba, centre social" (Gàmbia)
 2. Projecte granja de vaques a Kolda (Senegal)
 3. Projecte de dinamització agrícola a Podor (Senegal)
 4. Recolzament a les dones handicapes (Marroc)
 5. Birgo ka ta nyé (Malí)
 6. Apoyo para asentamientos de migrantes rurales en Potosi (Bolívia)
 7. Emporerament de la dona d'origen Marroquí
 8. Sefa Farro (Senegal)

Quarta fase, el curs sobre identificació i formulació de projectes: Redacció, discussió i aprovació del document. (Text articulat, consultat i aprovat). 

Fent un pas més en la formació dels grups de treball, que gestionen els projectes de codesenvolupament, es realitza un curs d’identificació i formulació de projectes.

Destinataris: Totes aquelles persones interessades en rebre formació sobre formulació de projectes, en especial aquells actors de cooperació i codesenvolupament actius a la ciutat de Lleida.

La finalitat del curs és:

Enfortir la formació dels assistents al curs en les diverses fases del cicle del projecte, especialment en la part de la identificació, formulació i en la metodologia de l’enfocament de Marc Lògic. D’altra altra banda es mira d’incrementar els coneixements del personal que forma part dels diversos agents de cooperació de la ciutat, en especial els agents de codesenvolupament.

Cinquena fase, diagnosi i nous projectes: Publicació i difusió. (Document apropiat). 

En aquesta fase hem realitzat noves diagnosis que ens han dut a identificar noves persones beneficiaries. D'aquest procés és van posar nous projectes en marxa, com: 

 1. Participació de la dona com a eina de dinamització associativa i de visibilitat social del col·lectiu immigrant. 
 2. Participació dels joves com agents mediadors amb la serva comunitat d'origen i amb la societat d'acollida. 
 3. Reforç de l'estructura interna i externa dels col·lectius de persones migrades.

Sisena fase, altres línies d'actuació:

 1. Convocatòria per al finançament de projectes de codesenvolupament. 
  • Cofinançar projectes de codesenvolupament, que es duguin a
   terme en pobles i col·lectius empobrits econòmica i socialment.
  • Potenciar la participació i la formació dels col·lectius de
   persones immigrades de la ciutat de Lleida en la realització de
   projectes de cooperació al desenvolupament en els seus països
   d’origen.
 2. Participació en la iniciativa conjunta entre la Comissió Europea i Nacions Unides en matèria de migracions i desenvolupament. 
  • Recolzar entitats locals com actors actius i i eficaços en el seu esforç per vincular les migracions i el desenvolupament. Aquest programa es
   troba en la fase primària. Hem participat presentant el procés de codesenvolupament del municipi de Lleida i l’Experiència de Gàmbia, això ens permetrà en un futur presentar projectes en aquesta línia.