Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comitè d'Emergència i Acció Humanitària

El Comitè d'Emergència i Acció Humanitària del Consell Mixt de Cooperació es crea amb l'objectiu de treballar conjuntament amb la ciutadania de Lleida per a l'organització i millora de la coordinació de campanyes d'emergència i fomentar la sensibilització en la comprensió de les causes que provoquen les diferents calamitats; com, catàstrofes naturals i conflictes armats.

Es planteja l'Ajut Humanitari com una resposta ràpida (acció- informació) de la ciutadania de Lleida destinada a pal·liar greus conflictes i catàstrofes humanitàries que s'esdevenen arreu del món.
És important tenir en compte que les accions d'emergència van més enllà de l'actuació de contingència i suport als damnificats que es desenvolupa de forma immediata i durant les setmanes posteriors a les crisis, per tant, hem de ser conscients que després de la primera intervenció, encara queden fases complexes com la de rehabilitació i reconstrucció i reactivació productiva.

Així doncs distingim diferents fases dins d’aquest procés:

  • 1a fase: de contingència i suport a les persones damnificades.
  • 2a fase: rehabilitació, reconstrucció i reactivació constructiva.
  • 3a fase: d’avaluació del terme intermedi i plantejament de nous projectes de cooperació.

Les 2 primeres fases entren dins el protocol d’emergència i la tercera ja entra dins el que seria cooperació internacional per al desenvolupament el que vol dir que les ONGD poden presentar les seves propostes a les convocatòries públiques de projectes de cooperació.

protocol d'intervenció