Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dins de l'Ajuntament de Lleida i la Alcaldía Municipal de Lérida hi ha uns òrgans col·legiats de gestió i impuls de l'Agermanament en els quals estan representats els col·lectius més significatius i representatius de les dues ciutats, aquests han de proposar, impulsar, prioritzar i supervisar les diferents accions, projectes i programes a realitzar.

Des del AJUNTAMENT DE LLEIDA  el Comitè d’Agermanament està integrat per:

 • President:  l’alcalde de la ciutat o persona en qui delegui
 • Vocals:
  • dos regidors nomenats per l’Alcaldia
  • dos persones nomenades per l’Alcaldia, de reconegut prestigi en l’àmbit de la cooperació internaciona
  • un/una representant del Consell Escolar Municipal
  • un/una representant de la Cambra de Comerç
  • un/una representant de la Comissió de Cultura
  • un/una representant de la Universitat  de Lleida.
 • Secretari/a: actuarà com a secretari/a el coordinador/a de l'Agermanament de Lérida i de Lleida. Aquesta persona tindrà veu però no tindrà vot. 

En aquest cas, la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, serà qui designarà directament la seva persona representant.

Des del MUNICIPI DE LÉRIDA  el Comitè d’Agermanament està integrat per:

 • President:  l’alcalde de la ciutat o persona en qui delegui
 • Vocals:
  • dos regidors/es nomenats per l’Alcaldia
  • dos persones nomenades per l’Alcaldia, de reconegut prestigi en l’àmbit local
  • un/a secretari/a de Planificació
  • un/a personer/a Municipal
  • un/a representant de las Juntas de Accion Comunal
  • un/a representant dels centres educatius
  • un/a representant de l'associació de pares
  • un/a representat dels Gremis de producció
  • un/a representat dels artistes, artesans i treballadors de la cultura
  • coordinador/a de l'Agermanament pel municipi de Lleida, amb veu però sense vot. 
 • Secretari/a: actuarà com a secretari/a el coordinador/a de l'Agermanament per part del municipi de Lérida. Aquesta persona tindrà veu però no tindrà vot.