Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de Cooperació Internacional, Acció Humanitària i Codesenvolupament (CEAHC) - L.10.3.

És tracta d'un convocatòria anual, de concurrència competitiva, per a cofinançar projectes que es en tres modalitats diferenciades d'actuaciót

  • MODALITAT A: Projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament amb implantació a Lleida, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans que es desenvolupin en països receptors d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) a través d’entitats sòcies locals, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans i que responguin a prioritats, valors i/o finalitats de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

  • MODALITAT B: Projectes d’emergència i acció humanitària, intervenint en les fases més complexes com la reconstrucció, la rehabilitació i la reactivació productiva. Pal·liar els greus conflictes i catàstrofes humanitàries, esdevingudes per catàstrofes naturals, antròpiques i/o conflictes bèl·lics.

  • MODALITAT C: Projectes de codesenvolupament i formació dels col·lectius de persones migrades de la ciutat de Lleida amb aplicació de l’enfocament de gènere i basat en drets humans als seus projectes, així com formació tècnica per a la realització de projectes de cooperació en les seves comunitats d’origen.

Per a més informació (Bases i convocatòria) i els tràmits que l'acompanyen, pots visitar el següent enllaç convocatòries d'ajuts i subvencions 

Documents adjunts: 

SOL·LICITUD:

REFORMULACIÓ

JUSTIFICACIÓ:

 Iniciar tràmit amb ID digital